MALATYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlk Defa Yönetici Görevlendirmelerine Ait Duyuru

İlk Defa Yönetici Görevlendirmelerine Ait Duyuru

İlk Defa Yönetici Görevlendirmelerine Ait Duyuru

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin, yönetici olarak ilk defa görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru başlıklı 26 ncı maddesinde;

(1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulur.

(2) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek isteyenlerin başvuruları elektronik ortamda alınır. Başvurular, yöneticilik unvanlarından yalnızca biri için yapılabilir.

(3) Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilir. denilmektedir.

Yönetmeliğin 6 ve 7.maddelerinde Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar, 27 ve 28.maddelerde ise Müdür, Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirmeyle ilgili hükümler bulunmaktadır.

1- Eğitim kurumu yöneticiliklerine ilk defa görevlendirileceklerin yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımaları bakımından ve değerlendirmeye esas beyan ettiği belge ve bilgilerin,  yazılı sınav başvurusunun son günü olan 10 Şubat 2022 tarihinin; hizmet puanın ve görev süresinin hesaplanması bakımından ise sözlü sınav başvurularının son günü olan 27 Haziran 2022 tarihinin esas alınması gerekmektedir.  

2-Başvurular MEBBİS üzerinden, görevlendirme takviminde ilan edildiği üzere 23-27 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Yapılan başvuruya ait başvuru formu alınarak imzalanacaktır. MEBBİS üzerinden puan olarak beyan edilen belgelerin bir örneği ve başvuru formu bir dosya haline getirilerek, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. İlçelerimiz toplu halde Müdürlüğümüze teslim edecektir.

3-Yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarına ait liste 18 Ağustosa kadar güncellenerek, Web sayfamızda yayınlanacak ve MEBBİS üzerinden başvuruya açılacaktır.

4-İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi web sayfamızda bulunmaktadır.

5-Ek-1 Değerlendirme puanlarına ait sonuçlar, itirazlar sonucu oluşan kesin Ek-1 puanları ve yazılı puan ve Ek-1 puanın aritmetik ortalamasından oluşan puanlar takvimde belirtilen tarihlerde web sayfamızda yayınlanacaktır.

6-Sözlü sınava katılacaklara ait liste ile sözlü sınav yer ve tarihlerine ait bilgiler, sözlü sınavın yapılacağı (22-29 Temmuz) tarihten önce web sayfamızda ilan edilecektir.

Başvuru ekranı, belgeler ve diğer tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak, İnsan Kaynakları (Yönetici Atama) Şube Müdürlüğünün 0 422 280 44 50 -0 422 280 44 51 ve 0 422 280 44 52 telefonlarına başvurabilirsiniz.

 

İnönü mah. Buhara cad. No 250 Yeşilyurt - 0 422 280 4400 / 0422 280 4548

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.