MALATYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Eğitim Vizyonu Malatya Çalıştayı Gerçekleştirildi

2023 Eğitim Vizyonu Malatya Çalıştayı Gerçekleştirildi

2023 Eğitim Vizyonu Malatya Çalıştayı Gerçekleştirildi

Bakanlığımız tarafından hazırlanan Vizyon Belgesinin sunduğu yol haritasını ve sahadaki çalışmaları birleştirerek; '' Bir Ekosistem Olarak Eğitimi Konuşuyoruz'' bilinciyle, Bakanlığımızın eğitim sisteminde parçadan bütüne ulaşma mantığından yola çıkarak yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonunun temel aldığı hedeflerin gerçekleşmesi boyutunda Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde yapacağımız çalışmaları belirlemek amacıyla 2023 Eğitim Vizyonu Malatya Çalıştayı gerçekleştirildi.

16-17 Ocak tarihlerinde düzenlenen çalıştaya Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Necdet Subaşı, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin,İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Prof. Dr. Servet Özdemir, Akademisyenler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, '' Büyük bir özveri ve güçlü bir katılımla gerçekleştirmekte olduğumuz Malatya 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayına hoş geldiniz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.

Çalıştaya başlarken temel aldığımız ana kaynak 2023 Eğitim Vizyonu ve onun içeriğindeki 18 alt başlık ve ilaveten çalıştığımız İş Sağlığı ve Güvenliği başlığıdır.

Çalıştay ön hazırlık sürecinde 13 ilçedeki çalışma arkadaşlarımız,öğrencilerimiz ve tüm paydaşlarımızın katılımı ile ikişer gün tartıştık. 90 aday öğretmenle ve sivil toplum ile ayrı çalışmalar yaparak, oralarda elde edilen çıktıları, iki gün boyunca siz değerli katılımcılarla birlikte tartışıp nihayetlendireceğiz.

         Bu çalıştayın çıktıları bizlere yol gösterecek somut öneriler olmalıdır. Bu somut öneriler İlimizin 2023 Eğitim Vizyonu belgesine altlık teşkil edecektir.

Tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını dilerim'' dedi.

Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. Necdet Subaşı ise 2023 vizyonu etrafında özellikle Malatya'nın da toplantıya başlamadan ortaya koyduğu vizyonun heyecan verici olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti, ''Eğitim söz konusu olunca kimilerinin beklentileri, umutları farklı olabiliyor. Bunu toplamak, bir paydada birleştirmek, hepimizin ortak hedefine dönüştürmek için bu çalıştaylar son derece önemli" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ise eğitimin önemine vurgu yaparak, '' Bu çalıştayı hazırlayan, emeği geçen arkadaşlarımıza, başta Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sonuçların hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Servet Özdemir'in verdiği Eğitim ve Gelecek konulu konferans büyük ilgi gördü. Aynı zamanda Prof. Dr. Servet Özdemir ve Doç. Dr. Necdet Subaşı tarafından iki ayrı panel düzenlendi. 

Çalıştayda akademisyenlerin, alanında uzman kişilerin  görüş ve önerileri alınarak, sahada raporlaştırılmış temel meseleler ve önerilerle karşılaştırılarak 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin gerçekleşmesi için uygun stratejinin, çözüm önerilerinin ve faaliyetlerin belirlenmesi üzerine çalışmalar yapıldı. Elde edilen çalıştay çıktıları Bakanlığımıza değerlendirme raporu şeklinde sunulacaktır.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Bakanlığımıza sunulacak raporların hazırlandığı çalıştayda görevli öğretmenlerin yer aldığı, 19 bölümve 13 masadan oluşan çalışma gruplarını tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalıştayın 2. gününde ise grup çalışmalarının sunumu ve değerlendirilmeleri yapıldı.

Grup çalışmalarının sunumlarının ardından Prof. Dr.Burhanettin Dönmez, Prof. Dr. S.Nihat Şad, Doç.Dr. Niyazi Özer, Doç.Dr. Ali Kış, Doç.Dr. Abdullah Atlı, Dr. Öğretim Üyesi Eyüp İzci, Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Zelyurt, hazırlanan çalıştay raporlarını değerlendirdi.

Çalıştay raporlarının değerlendirilmesinin ardından, yoğun bir katılımın olduğu çalıştay kapanış programı gerçekleştirildi. Programda çalıştay sonuç bildirgesi okundu.

Çalıştayın kapanış programında konuşma yapan Bakan Danışmanı Doç. Dr. Necdet Subaşı ise '' Daha verimli sonuçlar sahalarda çalışınca ortaya çıkıyor. Gruplarda önemli veriler ele alındı ve önemli tartışmalar yaşandı. Dolayısıyla önemli ve başarılı bir çalışma oldu. Malatya'nın nabzını ortaya koyan bir çalışma oldu.19 tema ile 13 masa çalıştaya katıldı. Bu sonuçları Ankara'ya ulaştırıp sonuçlarını takip edeceğiz. Hep birlikte 2023 vizyonunu gerçekleştireceğiz'' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ''Malatya da 2023 Eğitim Çalıştayının yapılması çok önemli, bundan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun '' şeklinde konuştu.

Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, ''2023 eğitim vizyonu belgesini gözden geçirdim ve okudum hem o belgede değinilen hususlar çerçevesinde hem de kendi düşüncelerimden yola çıkarak sizlere bazı hususları aktarmak istiyorum. Değerli katılımcılar medeniyetleri inşa eden ana unsur insandır. İnsanı dikkate almayan toplumlar medeniyet kuramazlar. Aynı zamanda insanı ihmal eden medeniyetlerde kalıcı olamazlar. Ülkelerin kalkınması ve gelişmesi ancak eğitim almış insan kaynağı ile mümkündür.Eğitime gereken önemi vermeyen ülkeler artık günümüzde son derece hız kazanmış bir uygarlık yarışında geride kalmaya da mahkûm olurlar.

Eğitim önemlidir, çünkü eğitimin konusu insandır. Eğitimin bir süresi de yoktur. Beşikten mezara kadar ilim ile teçhiz edilmek üzere sorumlu kılındık. Dolayısıyla eğitim hayat boyu süren bir süreçtir ve bu sürecin her aşamasında eğitimle karşı karşıya kalırız. Eğitimi ele alırken insanın fiziki varlığı ile ve ruhuyla yani manevi varlığıyla bir bütün olduğunu gözden ırak tutmamak gerekir. Eğitim süreci işte bu madde ve mana bütünlüğünü ele almak ve birlikte değerlendirmek durumundadır. Eğitimin esas amacı insanın madden ve manen tekâmülünü sağlamaktır. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın da vizyon belgesinde ifade ettiği gibi talim ve terbiye birlikte gitmelidir.

Kültürümüz bizim ruhumuzun bağlandığı kökleri ifade eder. Kendi kültüründen mahrumiyet insanın karşılaşabileceği en büyük kötülüklerden birisidir. Diğer yandan kendisini sadece içinde bulunduğu kültüre mahkûm etmekte insanın kendisine yapabileceği en büyük kötülüklerden birisidir. Düşüncenin bütün ufuklarına yelken açacak bundan korkmayan cesaretli nesiller yetiştirmek hepimizin görevidir. Hem eğitimciler olarak hem yöneticiler olarak hem de aileler olarak.

Yani kendisini iyi tanıyan ve gelecekle ilgili sağlam hayaller kurabilen nesiller yetiştirmek bireyler yetiştirmektir. Her çocuk kendi içinde farklı mücevherler taşıyan bir hazinedir. Eğitimcilerin görevi de bu hazineyi ortaya çıkarmak ve bu hazinenin ifade ettiği değerlerden tüm milletimizi faydalandırmaktır. Onun için eğitim sürecinde sadece bilgi transferi değil fidanlar olarak gördüğümüz sevgili çocuklarımızın yetişebileceği uygun ortamı sağlamak hem yöneticiler olarak hem de öğretmenler olarak vazifemizdir.

Sadece bilgi ezberletmekle günümüzde ışık hızıyla ilerleyen bilgi yarışmasına yetişemeyiz. Dolayısıyla yapmamız gereken bilgiye ulaşmanın yöntemini öğretmektir. Biz bunu çocuklarımıza öğrettiğimiz takdirde onlar bilgi kaynaklarından en değerli bulduklarını daha doğrusu bilginin en yararlı kısmını elde etme yönünde çalışkan bir şekilde çaba sarf edeceklerdir.

Diğer yandan eğitimde çocuklarımız da amaçlanan, çocuklarımızı yönlendirebileceğimiz en önemli hususlardan birisi de merak yani eskilerin tabiriyle tecessüstür. Tecessüs hissiyatını uyandırmaktır. Onların yeteneklerinin ortaya çıkmasına imkân tanımaktır. Çocuklarımıza öğrenmenin başlı başına bir ödül olduğunun hissini uyandırmaktadır.

Değerli katılımcılar hepimiz aileyiz, veliyiz, anne, babayız ama yaptığımız yanlışlardan birisi de kendi hırs ve heveslerimizi gerçekleştirmek için çocuklarımızı kullanırız. Tüm aileler olarak, eğitimciler olarak bundan vazgeçmemiz lazım. Çocuklarımız üzerinde emellerimizi gerçekleştireceğimiz araç değildir. Hepsikendine göre özellikleri, ayırıcı nitelikleri olan birer hazinedir.Onun için uygulayacağımız eğitim yöntemlerinde onların kendi kişiliklerini, karakterini ortaya çıkarabilecekleri bir ortamı el birliği ile oluşturmak zorundayız.

Çağımız hızlı bir uyum yeteneği gerektirmektedir. Bunun içinde yine vizyon belgesinde ifade edildiği üzere esnek, modüler, uygulamalı, bilim, sanat, spor ve kültür faaliyetlerine ağırlık veren bir yöntem izlememiz gerekiyor. Yine problem çözme, eleştirel, düşünme, üretkenlik, takım çalışması, çoklu okuryazarlık konularına ağırlık vermemiz gerekiyor. Okulların başarısını bireysel başarılara, kişisel insiyatiflere terk etmememiz gerekiyor. Her okul kendi hedeflerini tayin etmeli, kendi gelişim planını hazırlayıp ulaştığı neticeyi de o planda öngörülen hedeflere varıp varmama yönünden değerlendirilmelidir.

Eğitimciler olarak bu yeni sürece hazır olmamız lazım. Bunun için çok çalışmak ve bu süreci elbirliğiyle yürütmek zorundayız. Başarı birlikte çalışma ile gelir unutmayalım. Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler, ebeveynler hep birlikte iletişimisağlıklı ve sürekli kılmalıyız.

Yaklaşık bir aydır ilimizde devam eden bu çalışmaların son iki gündür yoğun bir etütle birlikte önümüze ışık tutacak çok güzel neticeler doğurduğuna inanıyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonuna çok değerli katkılar getireceğini inanıyorum. Bu çalışmada emeğini ortaya koyan çok değerli hocalarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve bu çalıştaya katılımlarıyla değer katan çok değerli bilim insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Yine bu çalıştayın gerçekleştirilmesinde büyük katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Allah nesillerimizi iyi yetişen iyi karakter sahibi ahlak sahibi vicdan sahibi ve akıl sahibi kişilerden eylesin ve çalıştayımız hayırlı neticelere yol açsın inşallah. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Program katılımcıların belgelerinin verilmesi ile son buldu.

18-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-201918-01-2019

İnönü mah. Buhara cad. No 250 Yeşilyurt - 0 422 280 4400 / 0422 280 4548

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.