MALATYA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Projenin Uygulama Adımları

Projenin Uygulama Adımları

PROJENİN UYGULAMA ADIMLARI

 

1. Proje, Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak kapsamlı bir başlangıç toplantısıyla kamuoyuna tanıtılarak başlatılacaktır. Proje sürecinde; televizyon programları, kitap fuarı, imza günleri, yazarlarla söyleşi, şiir şöleni, piknik ve gezi gibi etkinlikler yapılacaktır.

2. Projeler, http://malatya.meb.gov.tr/ web adresinde Projelerimiz linki altında duyurulacaktır. Okunan kitap sayıları ile ilgili bilgiler http://malatya.meb.gov.tr/ adresinde önceki sitemiz menüsünden üye girişi yapılarak girilecektir.

3. İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu, yıl içerisinde tüm okullarda projenin uygulama sürecini takip ederek rehberlik yapacaktır.

4. Merkez ilçe genelindeki okullarımız;

    1.Grup: İlkokul 2-3-4. sınıflar

    2.Grup: Ortaokul 5-6-7-8. sınıflar,

    3.Grup: Ortaöğretim 9-10-11 ve 12. sınıflar,

    4. Grup: Özel Eğitim Okulları (Akşemsettin İşitme Engelliler İ.O, Turgut Özal İ.O. ve İş Okulu, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi, Ali Kuşçu İş Okulu ile Cengiz Topel İ.O. bünyesindeki alt sınıfta eğitim gören görme engelli öğrenciler) olarak gruplandırılmıştır.(Bu gruptaki öğrenciler, Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başarıları özel olarak ödüllendirilecektir.)

5. Okullarda, Ekim ayının ortasına kadar “Okul Proje Komisyonu” oluşturulacaktır. Okul Proje Komisyonu;

a-Bir müdür yardımcısının başkanlığında, okul rehber öğretmeni, Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve Kültür-Edebiyat veya Kütüphanecilik Kulübünden bir öğrencinin katılımıyla oluşturulacaktır. Komisyonda, sıralanan branşlardan en az birer öğretmen bulunması en ideali olmakla birlikte, isteklilik ve gönüllülük esası nedeniyle sıralanan her branştan bir öğretmen olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

b-Öğretmen sayısının beşten az olduğu okullarda Okul Proje Komisyonu başkan (müdür veya müdür yrd. hariç) en az üç öğretmen ve bir öğrenciden oluşturulacaktır.

c-Öğretmen sayısı üçten az olan okullarda ise komisyon, mevcut öğretmenler ve iki öğrenciden oluşturulacaktır.

6. Proje, okul yönetimi ve Okul Proje Komisyonu tarafından bütün öğrencilere tanıtılacak, tüm öğrencilerin projeye katılımı sağlanacaktır. Okul kütüphaneleri ile diğer kütüphanelerden ve sınıf kitaplıklarından ya da kendi imkânlarıyla temin edecekleri, başta 100 temel eser olmak üzere edebi ve sanat değeri olan güncel kitapların okunması sağlanacaktır. Bu çerçevede öğrenciler, diledikleri kitapları okuyabileceklerdir.

7. Kitap okumanın takibi amacıyla; ilkokul ve ortaokullarda her öğrencinin bir özet defteri edinmesi sağlanacaktır. Öğrenciler kendi el yazısıyla, okudukları kitabın özetini bu deftere yazacaklardır. Öğrenciler, özet defterini doldururken;

a) kitabın adını

b) kitabın yazarını

c) kitabın sayfa sayısını

d) kitabın okunduğu tarihi

e) kitabın özetini

f)kitap hakkındaki düşüncelerini yazacaklardır.

Öğrencilerin doldurdukları özet defteri ve Ek-1 formları, kitap okundukça her ay sonunda şube rehber/sınıf öğretmenlerince kontrol edilip uygun görülmesi halinde imzalanacaktır. Öğrencilerin daha önce okudukları kitaplara ait formlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Liselerde ise Ek-1 formları dosyalanarak öğrenci tarafından saklanacaktır. 

Not: Ek-1 formunu lise öğrencileri; Ek-2 formunu şube/sınıf rehber öğretmenleri; Ek-3’ü ise okul komisyonu dolduracaktır.

8. Şube rehber/sınıf öğretmeni “Öğrenci Kitap Okuma Takip Formu ”nu (Ek-2) 2 nüsha halinde işleyerek 1 nüshasını Ocak ayının ikinci haftasında okuldaki değerlendirme komisyonuna teslim edecektir. Komisyon, sonuçları değerlendirerek, aynı hafta içinde Ek-3A’yı 2 nüsha düzenleyerek 1 nüshasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderecektir.

Aynı işlem 2. dönem için de tekrar edilecek, 1. Dönem ve 2. Dönem sonuçları birleştirilerek Ek-3B formu ile Mayıs ayının 3. haftasında sonuçlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne (Malatya Okuyor Kampanya Bürosuna) gönderilecektir.

            9. Öğrencilerin okuduğu kitaplar, her dönem sonunda şube rehber/sınıf öğretmeni tarafından e-okul sistemine işlenecektir.

            10. Okunan kitaplarla ilgili tüm formlara hem kitap sayısı hem de sayfa sayısı işlenecektir. Ancak değerlendirme ve ödüllendirmede öğrencinin okuduğu kitapların sayfa sayısı esas alınacaktır.

11. Okul Proje Komisyonunca 1. dönem sonunda, “Öğrenci Kitap Okuma Takip Formu” esas alınarak gruplar bazında en çok kitap (sayfa sayısı) okuyan birer öğrenci belirlenecektir. Bu öğrencilere, 1. dönemin sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullara gönderilen  “Malatya Okuyor Projesi 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem Okul Birincisi Başarı Belgesi” ve madalyalar okullarda düzenlenecek törenlerle okul müdürlüklerince öğrencilere verilecektir.

12. Okullarda yapılacak törenlerde öğrencilere verilecek hediyeler, okul-aile birliğinin imkanları ve sponsor desteği dahilinde temin edilecektir.

13. Eğitim yılı sonunda Okul Proje Komisyonu tarafından okulda gruplar bazında yıl boyunca en çok kitap (sayfa sayısı) okuyan öğrenciler “Okul Birincisi” olarak belirlenecektir. Gruplarında okul birincisi olan öğrencilere Valilikçe “Malatya Okuyor Projesi 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Birincisi Başarı Belgesi”, madalya ve uygun görülecek çeşitli armağanlar verilecektir.

14.Grubunda birinci olan öğrencinin bilgilerinin (adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, öğrencinin okuduğu kitapların listesi ve sayfa sayısı) yer aldığı (Ek-3B) Öğrenci Kitap Okuma Takip Formları, İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonunda değerlendirilmek üzere okul idarelerince en geç Mayıs ayının üçüncü haftası sonuna kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

15. İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından okul birincisi olan öğrenciler arasından yapılacak değerlendirmede, gruplar düzeyinde “İlkokullar İl Birincisi, İkincisi, Üçüncüsü/Ortaokullar İl Birincisi, İkincisi, Üçüncüsü/Liseler İl Birincisi, İkincisi, Üçüncüsü”öğrenciler seçilecektir. Bu öğrencilere Malatya Valisi tarafından “Malatya Okuyor Projesi 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılı İl Birincisi, İkincisi, Üçüncüsü Başarı Belgesi” ve Valilik tarafından çeşitli ödüller ve madalya verilecektir.

16. Gruplar düzeyinde il birincisi, ikincisi, üçüncüsü olan öğrencilerin şube rehber/sınıf öğretmenleri Malatya Valisi tarafından “Başarı Belgesi” ile ödüllendirilecektir. ( 9 Adet )

17. Öğretim yılı sonunda “En Çok Kitap (sayfa sayısı) Okunan” 15 okul belirlenecektir. İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu; okul müdürlüklerince sisteme girilmiş olan Kasım-Mayıs arası dönemlere ait Ek-3B formlarını esas alarak, proje kapsamında “En Çok Kitap Okunan (sayfa sayısı) ilk 15 okulu” belirleyecektir. En çok kitap okunan okullar, yıl boyu tutulan istatistiklere (Ek-3B’lere) bağlı olarak okunan toplam kitap (sayfa) sayısının, proje kapsamındaki ilkokullarda 2,3,4; ortaokullarda 5,6,7,8; liselerde ise 9-10-11-12. sınıfların toplam öğrenci sayısına bölünmesi sonucu kişi başına düşen ortalama kitap (sayfa) sayısına göre belirlenecektir. Zamanında gönderilmeyen (Ek-3B) formlar daha sonra gönderilse de dikkate alınmayacaktır.

18.En Çok Kitap Okunan (sayfa sayısına göre en çok okuma oranı) bu okullara, Valilikçe “Malatya Okuyor Kampanyası 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı En Çok Kitap Okunan Okul” yazılı “Başarı Belgesi” verilecektir.

 

19. Merkezi tören yalnızca yılsonu ödülleri için düzenlenecektir.

20.Haziran ayı içinde yapılması planlanan Yılsonu Ödül Töreni’ne;

a- Gruplar bazında “Okul Birincisi”  seçilen tüm öğrenciler,

b- Merkez ve merkeze bağlı bütün ilkokulların, ortaokulların ve liselerin müdürleri,

c-Projeden sorumlu müdür yardımcıları, okul komisyon üyeleri ve sınıf/şube rehber öğretmenleri katılacaktır.

 

21. Proje uygulama sürecinde, okulda doğabilecek tereddüt ve ihtilafları çözmede Okul Proje Komisyonu yetkilidir. Okul Proje Komisyonunu aşan konularda ise İl Proje Yürütme ve Değerlendirme Komisyonu yetkilidir. İlgili Komisyon aynı zamanda okullara danışmanlık hizmeti de verecektir.

Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi - 0 422 280 4400 / 0422 280 4548

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.