AKÇADAĞ Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi
Tarihçesi
Okulun Açılış Tarihi
Tarihçe

AKÇADAĞ KÖY ENSTİTÜSÜ’NDEN AKÇADAĞ ANADOLU ÖĞREMEN                 LİSESİNEOKULUMUZUN TARİHİ

Cumhuriyetimizin kuruluşundan kısa bir süre sonra ekonomik,kültürel ve sosyal alanda yapılan büyük hamleler sonucunda öğretmen gereksinimi kendini duyurmaya başladı ve 1935 yılından başlayarak köye öğretmen yetiştirmek amacı ile Köy Öğretmen Okulları ve Eğitim Kursları açılmaya başlandı.

Okulumuz Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesinin temelleri ve kuruluşu da bu yıllara dayanmaktadır .Okulumuzun temelini oluşturan Akçadağ eğitim kursu Nisan 1938 de Akçadağ İlçesinde Hamidiye Kışlası adı verilen ve bu gün mevcut olmayan geriye sadece çeşmesi kalan bina ile Aziziye Kışlası Adı verilen Sultansuyu Tarım İşletmeleri içerisinde bugün yıkık bir şekilde bulunan binalarda eğitim öğretime başlamış, 1940 Yılında 3803 Sayılı Köy Enstitülerinin Kuruluş kanunu ile okulumuz 07.07.1940 yılında Malatya İli Akçadağ ilçesi Hamidiye Kışlasında Akçadağ Köy Enstitüsü ismini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

Bu kışlada geçici olarak faaliyete geçen okula gerekli arazi tahsisi yapılmaması,demiryoluna uzak olması sonucu okul altı ay sonra Akçadağ İstasyonu yakınında bulunan Karapınar Köyü sınırları içindeki bu günkü yerine taşınmıştır.

Arazinin okula tahsis edilmesinden sonra Okul Müdürü Şerif Tekben çadırları araziye kurdurmuş ve öğrencileri bu çadırlara yerleştirerek usta öğrenciler ile birlikte okulun inşasına başlanılmış,eğitim ve öğretime geçilmiştir.

Kuruluşundan 1950 yılına kadar Akçadağ Köy Enstitüsünde karma eğitim yapılmış,bu tarihten sonra kız öğrenciler İzmir Kızılçullu Köy Enstitüsüne aktarılmıştır.

Okulumuzu ilki 1943,diğeri 1962 yılında olmak üzere dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü iki kez,i943 Yılında dönemin Milli Eğitim bakanı Hasan Ali Yücel bir kez ziyaret etmişlerdir.

27.01.1954 Yılında kabul edilen 6234 Sayılı Kanunla Köy Enstitüleri ile İlköğretmen Okulları birleştirilmiş ve okulumuz Akçadağ İlköğretmen Okulu adını almıştır.

Okulumuzda 1965 yılına kadar Köy Enstitüsü ve İlköğretmen Okulu yıllarında öğretmen ve öğrencilerin gayretleri ile yapılan binalarda eğitim ve öğretime devam edilmiş ve bu binalardan çok azı günümüze kadar gelebilmiştir.Halen eğitim ve öğretime devam edilen binalar ile pansiyon ve spor salonu 1965 ile 1978 yılları arasında yaptırılmıştır.

1974 yılında çıkarılan Kanun ile İlkokul Öğretmenlerine Yüksekokul mezunu olma şartı getirilince ,bütün Türkiye’de olduğu gibi Akçadağ ilköğretmen Okulunun adı Akçadağ Öğretmen Lisesi olarak değiştirilmiştir.

1990-1991 Öğretim Yılında ilk yılı hazırlık olmak üzere dört yıl eğitim öğretim süreli Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi adını almıştır.Akçadağ Öğretmen Lisesi 1994-1995 öğretim yılına kadar devam etmiş,bu öğretim yılında son mezunlarını vermiştir.

1990-1991 eğitim ve öğretim yılından beri Akçadağ Anadolu Öğretmen Lisesi adı ile eğitim ve öğretime devam eden okulumuz Yüksek öğrenim kurumlarından Eğitim Fakültelerine kaynak teşkil etmektedir. Kuruluşundan bu güne kadar geçen 66 yıl içerisinde okulumuzdan binlerce öğretmen mezun olmuş,eğitim ordusuna katılmıştır.

Okulumuzdan mezun olan veya okulumuzda görev yapan tanınmış şahsiyetlerden tespit edebildiklerimiz;

· Prof. Dr. Ali MİLLİOĞLU

· Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI (ÖZCAN)

· Prof. Dr. Aslan AKSOY

· Prof . Dr. Engin GÖZÜKARA

· M.E.B. Müsteşar Yardımcısı Kenan KOLUKISA

· Prof. Dr. Fethi TOKER(ÖSYM eski başkanı)

· Dr. Ülkü GÜNEY(Politikacı)

· Prof. Dr. Peker AÇIKALIN

· Prof . Dr. Galip KARAGÖZOĞLU

Okulumuz halen aynı yerinde Malatya-Adana Karayolunun 30. kilometresinde ana yola yaklaşık1,5 kilometre uzaklıkta 3180 dönüm arazide kurulu,Akçadağ İlçesine yaklaşık 28 kilometre ,Malatya iline yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta Karapınar Köyü sınırları içerisindedir.

İzlenme Sayısı:40478
Güncelleme Tarihi:2014-04-02 13:45:44

Bu site Malatya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir ürünüdür.
2008 © Tüm Hakları Saklıdır.

Tasarım: Yasin KOCAMAN