YEŞİLYURT İsmetpaşa Halk Eğitim Merkezi
Vizyonu & Misyonu
  • İsmetpaşa Halk Eğitimi Merkezi olarak vizyonumuz :Elimizdeki olanakları dünyada ve ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olacak şekilde daha çok geliştirerek , değişim ve sürekli gelişimi amaçlayan, toplumun ihtiyacı olan çağdaş, verimli, etkin ve üretken işgücü yetiştirme çabasıyla, çok insana ulaşmak, toplumsal ve kültürel sorunların çözümüne yardımcı olmak,kültürümüzü gelecek nesillere aktarmada köprü olmak,halkı ihtiyaç duyulan konularda bilinçlendirmek  çevremizde kaliteli ve nitelikli eğitim anlayışının merkezi olmak.
  • Kaliteli Hizmet sağlayarak, yeniliklerin öncüsü nesiller yetiştirmek, tüm yaş gruplarına yeteneklerini geliştirebilecekleri imkanlar sunmak, Eğitim, Bilim ve Kültür Merkezi olmak ve Ülkemizde örnek bir yaygın eğitim kurumu olmaktır.

 

  • İsmetpaşa Halk Eğitimi Merkezi olarak misyonumuz :     Türk milli eğitiminin ve yaygın eğitimin amaçları doğrultusunda; ülkenin kalkınmışlık düzeyini artırmak için gerekli olduğuna inandığımız nitelikli insan kaynaklarını istenilen özelliklerde yetiştirmek, bütün kursiyerlerin ülkesini seven, cumhuriyete, Atatürk ilkelerine sahip çıkan, bilimsel, akılcı düşünüp, problemlerini çözme becerisi kazanan, toplumu oluşturan bireylerin bir bütünlük içerisinde yaşayacağına inanan, ürettikleri hizmet ve ürünlerden geçimini sağlayıp, yerel, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkı sağlayabilen, teknolojinin insanlara hizmet verebilen bir araç olduğuna inanıp, amaçlarına ulaşmada yeterli çabayı gösterebilen, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler ve davranışlar kazandırmaktır.
  • Eğitimimize dil ,din,ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, ferdin ve toplumun ihtiyaçlarına göre,bireysel yetenekler doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri takip ederek eğitim ve öğretime uygun her yerde süreklilik içinde eğitim ve öğretime devam etmek ve toplumsal  kalkınmayı hedefleyen bir kurum olmaktır. 

 

İzlenme Sayısı:8928
Güncelleme Tarihi:

Bu site Malatya il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir ürünüdür.
2008 © Tüm Hakları Saklıdır.

Tasarım: Yasin KOCAMAN